Båtlistan

Båtlistan

Båtlistan innehåller det båtbestånd som respektive kår anmält till Skeppslagets lista

Den första listan är sorterad på båttyper och den andra på kårer.


www.stockholmsscoutskeppslag.se/bilder/batlistabat


www.stockholmsscoutskeppslag.se/bilder/batlistakar

Anmäl ändringar till sekreteraren