Biscaya

Biscaya

Biscaya ägs och förvaltas sedan 2016 av Stockholms Scoutskeppslag.

{Biscaya}

Verksamheten riktar sig till scouter som är äventyrare eller äldre och dessa är välkomna att hänga med ut och segla Biscaya en helg eller under en sommarvecka. Biscaya dyker ibland också upp på olika läger eller arrangemang där scouter kan få prova på att segla henne under några timmar.

Biscaya drivs av en egen arbetsgrupp (Biscayaligan) bestående av ett gäng glada entusiaster. Förutom att ordna med rustning, marknadsföring mm så skeppar de även Biscayas seglingar. Du som har lite seglingsvana och vill vara med i Biscayaligan är hjärtligt välkommen att höra av dig till info#biscaya.org så berättar vi mer.

Vår ambition är att Biscaya ska vara det naturliga nästa steget för alla Sveriges sjöscouter, oavsett ålder. Du som är äventyrare ska få chansen att dra ut på ett spännande äventyr på en större skuta, medan du som är ledare ska få chansen att utveckla dina ledar- och båtkunskaper som skeppare på Biscaya.

För mer information får du gärna besöka biscaya.scouterna.se eller sök upp och följ oss på någon av våra sociala medier.

Läs mer om Biscaya på biscaya.scout.se Bli Biscayavän genom att bidra med 200 kr här biscaya.scout.se/biscayas-vanner/

Årsmöte

31 oktober kl 09:00 har Biscaya årsmöte på Rindö BnB i samband med höstrustningen. Välkomna

Föreningen Biscayaligan

Kära medlemmar!

Vårt verksamhetsår avslutas i månadsskiftet dec-jan, men vi vill redan nu i samband med höstens arbetshelg ha möte eftersom vi inte hade det i våras, som vi brukar. Vi är äntligen tillbaka efter Pandemin, och med det inte mindre än 5 seglingar i somras.

Årsmöte

Härmed kallas ni till ordinarie årsmöte söndagen den 31 oktober 2021 klockan 09:00 i Rindö BnB. I samband med rustningshelgen. Arbetsgruppen avser inte ha något allt för uppstyltat möte, mest vädra vad vi gjort och lite om planerna för 2022. dvs ta in feedback på var vi vill segla nästa år. Vi förvaltar en del pengar, och de vill vi redovisa. Eventuella motioner / ärenden som fordrar arbetsgruppens behandling önskas 27 oktober. Om du själv har lust att ställa upp och hjälpa till i arbetsgrupps arbetet eller har förslag på någon du tycker är lämplig, vänligen hör att dig till undertecknad. Vi söker bland annat en ny ekonomiansvarig.

Varmt välkomna!

På arbetsgruppens vägnar Anna
Anna Gustafsson Arrhén ordförande

Förslag på dagordning


*val av mötesordförande
*val av mötessekreterare/notarie
*utlysning av mötet?
*ekonomiredovisning (vi har gott om pengar, vad vill vi prioritera?)
*Informera/diskutera Rutt
*Informera/diskutera Ligan (arbetsgruppen, utbildningar, nyrekrytering)
*Informera/diskutera Rustning/ombyggnad/utveckling
*övriga frågor