Stadgar

Stadgar för Stockholms Scoutskeppslag

Här finns stadgar i pdf-format att hämta:

www.stockholmsscoutskeppslag.se/bilder/Stadgar_antagna_2019-03-20.pdf