Om Skeppslaget

Stockholms Scoutskeppslag

Vad är Stockholms Scoutskeppslag?

Stockholms Scoutskeppslag är en ideell förening, en sammanslutning av scoutkårer och scoutdistrikt inom Stockholmsregionen för scoutkårer som bedriver sjöscoutverksamhet.

Vilka är medlemmar i Stockholms Scoutskeppslag?

Medlemmar är scoutkårer och scoutdistrikt inom Scouterna, som bedriver sjöscoutverksamhet och som har betalat medlemsavgift. Se "Skeppslagets kårer" i menyn till vänster.

Vad gör Stockholms Scoutskeppslag?

Syftet är att främja samarbetet mellan medlemmarna, tillvarata deras sjöscoutintresse och främja deras sjöscoutverksamhet, liksom att verka för vidgade och fördjupade kunskaper och färdigheter inom verksamhetsfältet.

Årligen anordnas tävlingen Sjöscoutdagen, kappseglingshelgen Sjöscoutseglingarna och ledarträffar med olika teman. Skeppslaget förvaltar också lägeranläggningen Vindalsö i Stockholms skärgård och äger skolskeppet Biscaya.