Ordinarie Skeppslagsmöte

Ordinarie Skeppslagsmöte 18 april 2024

Då skepplagsmötet inte var beslutsmässigt på ordinarie skeppslagsmöte blir det ett nytt extra skepplagsmöte.

Extra Ordinarie Skeppslagsmöte 21 maj 2024 kl. 19:00

Vi försöker med ett virtuellt möte istället:

Länk finns i kallelsen nedan

Deltagare: Varje medlemskår och distrikt har rätt till tre röstberättigade deltagare men alla är välkomna att delta, ju fler vi blir desto trevligare är det.

Handlingar 2024

{08092007}