Vindalsö i begynnelsen

Vindalsö i begynnelsen

"När man seglar stora leden ut mot Sandhamn i Stockholms skärgård, ser man, strax innan man passerar Getholmens fyr, Vindalsö´ norra udde på styrbordssidan. Stranden är bergig och tvärdjup innanför några förrädiska grund. I skrevorna har kärleksörten fått fäste och fackelrosen glöder djupröd." Citat ur Svenskt Scoutliv 1949

På S:t Georgsdagen 1944 fick Scoutförbundet, i donation av Axel Hirsch, ett markområde på Vindalsö för sjöscoutverksamhet. Han ökade frikostigt sin donation med en summa pengar så att vi fick möjlighet att bygga Wesselina som blev färdigt och invigdes i maj 1946. Under årens lopp har ytterligare mark köpts till vid flera tillfällen och sjöbod med bastu och brygga byggts inne i fladen.

Senare har en del av vår mark expropierats av kronan men vi fick då möjlighet att bygga en ny sjöstuga i stället för den gamla sjöboden som inte längre höll måttet med tanke på tidens tand och landhöjning. Vi har också under årens lopp fått möjlighet att dra in telefon och senare även det elektriska, vilket kanske förtagit något av den ursprungliga atmosfären, men som många läger-intendenter tagit emot med tacksamhet.

Sedan många år är det numera Stockholms Scoutskeppslag och Vindalsögruppen som arrenderar anläggningen av Svenska Scoutförbundet.

Området kallas enligt donators önskan Göran Wahlströms udde för att erinra om det betydelsfulla arbete som konteramiralen Göran Wahlström nedlagt för den maritima ungdomsverksamheten.

Vi kan idag inte bara med tacksamhet minnas den generositet som Axel Hirsch en gång visat oss med sin näst intill ofattbart fina gåva, utan även genom att nyttja och vårda vår anläggning så att den framgent för kommande generationer scouter får vara den plats dit vi alltid längtar att få återvända.

Ett bildspel från Gustav-Vasa scoutkårsläger från 1961. Fotograf Lars-Olof Sandberg "Pliggis"

www.gvb.nu/om_oss/gvbbild/vindalso61/ulthm1_1.htm