Anmälan till Sjöscoutdagen

OBS Glöm ej meddela din kårkassör om det är meningen att kåren ska betala anmälningsavgiften

Patrullens namn:
Avdelning:
Scoutkår:
Bana:
Plätten (Yngre scouter)
Ankaret (Äldre scouter)
Kontaktperson:
E-post kontaktperson:
Telefon kontaktperson:
Kommentar: