Hyresdokument

Hyresdokument Vindalsö

Hyresvillkor
Hyresvillkor & Ordningsregler 2023

Prislista
Prislista 2023

Butiken
Butiken 2023

Avsyning
Avsyningsformulär 2023

Redovisning
Redovisningsblankett 2023

Båtinstruktion Gäst
Båtinstruktion Gäst 2023

Alla dokument ovan
Alla dokument ovan som en pdf

Karta lägerområde
Karta över lägerområdet
Taxibåt lägger till vid Sjöstugebryggan inte vid flytbryggan.
Närmaste hjärtstartare finns på Idholmen, se hjärtstartarregistret.se eller hyresvillkoren

Karta över ön (handritad)
Karta över ön
Lillstugan hittar man till om man söker på "Vindalsö 110" på google maps..