Hyresdokument

Hyresdokument Vindalsö

Hyresvillkor
Hyresvillkor & Ordningsregler 2024

Prislista
Prislista 2024

Butiken
Butiken 2024

Avsyning
Avsyningsformulär 2024

Redovisning
Redovisningsblankett 2024

Båtinstruktion Gäst
Båtinstruktion Gäst 2024

Alla dokument ovan
Alla dokument ovan som en pdf

Karta lägerområde
Karta över lägerområdet
Taxibåt lägger till vid Sjöstugebryggan inte vid flytbryggan.
Närmaste hjärtstartare finns på Idholmen, se hjärtstartarregistret.se eller hyresvillkoren

Karta över ön (handritad)
Karta över ön
Lillstugan hittar man till om man söker på "Vindalsö 110" på google maps..